دکتر مریم ضابطی

Dr Maryam Zabeti

مادر لیپوماتیک ایران - 20 سال سابقه

برای تماس و مشاوره رایگان کافی است روی هر یک از بنر‌های زیر کلیک نمایید!

لیپوماتیک و پیکر تراشی

عمل لیپوماتیک روش لیپوماتیک نمونه عمل لیپوماتیک

 

%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9%da%a9

 

%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9

لیپوماتیک بازو

17_لیپوماتیک بازو

 

Top